Er moet een soepeler kinderpardon komen

Er moet een soepeler kinderpardon komen

kindDiverse oppositiepartijen hebben naar aanleiding van tientallen dossiers geconcludeerd dat er een soepeler kinderpardon moet komen. Kinderombudsman Marc Dullaert heeft diverse dossiers gepubliceerd van afgewezen minderjarige kinderen waar opnieuw naar gekeken zou moeten worden. Kinderen die al vijf jaar of langer in Nederland wonen mogen binnen Nederland blijven om verdere beschadigingen te voorkomen. De wet die nu wordt uitgevoerd staat hier echter lijnrecht op waardoor er fouten gemaakt worden, en kinderen afgewezen worden die aan alle eisen voldoen om te mogen blijven. De wet dient dan ook aangepast te worden zodat er enkel nog uitzonderingen overblijven waar naar gekeken dient te worden. Nu worden er nog kinderen uitgesloten omdat ze onder toezicht staan van de gemeente in plaats van het rijk. Dit zijn vervelende fouten en daarnaast is de regeling niet in overeenstemming met het VN-kinderrechtverdrag.

Gewortelde kinderen moeten blijven

In veel van de dossiers die gepubliceerd zijn komt de datum juli 2010 terug, in die periode zijn heel veel mensen op straat gezet, terwijl ze nu wordt verweten dat ze geen contact meer hadden met de staat. Dit zijn dusdanige tegenstrijdige berichten dat het logisch is dat mensen niet meer weten wat ze moeten doen. Toch is de overheid hiervoor te verwijten omdat zij de beslissingen hebben genomen toen der tijd. Kinderen die echter geworteld zijn in Nederland moeten in Nederland kunnen blijven, vaak hebben ze al genoeg onrecht en andere nare dingen meegemaakt, waardoor het prettig is dat ze een plek gevonden hebben waar ze zich thuis voelen. Er is ook toegezegd dat er gekeken zal worden naar de individuele gevallen en dat hier ruimhartig mee omgegaan zal worden. Er is ook naar buiten gebracht dat er geen behoefte is om te reageren op de actie van de ombudsman vanuit de VVD. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, meneer Fred Teeven heeft al aangegeven dat er geen plannen zijn om de regeling met betrekking op het kinderpardon nog verder op of uit te rekken, toch zal hij wel gaan kijken naar de individuele gevallen. Wanneer er schrijnende gevallen naar voren komen kan er gebruik gemaakt worden van de discretionaire bevoegdheid, waardoor alsnog een verblijfsvergunning op tafel komt.

Hoewel het logisch is dat er voor kinderen op een andere manier gekeken zal moeten worden naar uitzetting, moet er ook naar de situatie van het kind gekeken worden. Toch zouden kinderen die al vijf jaar of langer in Nederland wonen en naar school gaan binnen Nederland moeten blijven. Het feit dat een uitzetting over zo een lange periode nog steeds van kracht zou zijn, is mensonvriendelijk te noemen, of dit nu een kind of een volwassene betreft. Toch moet er ook de kans gegeven worden over te gaan tot uitzetting, wanneer na een jaar al bekend is dat dit het geval is en er via allerhande procedures dit gerekt wordt tot een periode van langer dan vijf jaar? Waar trek je de lijn, in ieder geval niet bij een 15 jarige die geboren is in Nederland en die nu uitzetting boven het hoofd hangt.

Share this post

Post Comment